میله آلومینیومی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

میله چادر 41 سانتی مخصوص چادر 2002

قیمت برای یک پک می باشد که دارای دو طول شاخک نه عددی می باشد

مناسب برای چادرهای قله و ارتفاع می باشد.

میله چادر 43 سانتی مخصوص چادر 2001

قیمت برای یک پک می باشد که دارای دو طول شاخک نه عددی می باشد

مناسب برای چادرهای قله و ارتفاع می باشد.

میله چادر 36 سانتی

قیمت برای یک شاخه  36 سانتی متر ذکر شده

مناسب برای چادرهای قله و ارتفاع می باشد.

میله چادر 41 سانتی

قیمت برای یک شاخه  41  سانتی متر ذکر شده

مناسب برای چادرهای قله و ارتفاع می باشد.

میله چادر 43 سانتی

قیمت برای یک شاخه  43 سانتی متر ذکر شده

مناسب برای چادرهای قله و ارتفاع می باشد.